Taijiquan & Qigong Journal Heft 79 (1/2020), S. 14-19: