Taijiquan & Qigong Journal Heft 78 (4/2019), S. 70: